gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

Фінанси

Рекомендована література

  1. Фінанси. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» / Шевченко С. Г. — Львів: НЛТУ України, 2012. — 140 с.
  2. Фінанси: програма курсу, плани практичних і семінарських занять та методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / С.Г. Шевченко,  У.В. Павлюк. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 32 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP