gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

ЯКІМЦОВ Віктор Вікторович

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

 Yakimtsov1

 
Основні навчальні дисципліни: 
 
Вища освіта: спеціаліст лісозаготівлі та деревообробки (з відзнакою), Український державний лісотехнічний університет. Магістр економіст-еколог, Український державний лісотехнічний університет (з відзнакою). 
 
Науковий ступінь: 
 • кандидат економічних наук. Рішення Вченої Ради в Ужгородському національному університеті за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (оброблення деревини та виробництво виробів з деревини) від 23 квітня 2009 року.
 • доктор економічних наук. Рішення Вченої Ради в Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Рішення Атестаційної колегії від 20 червня 2019 р.
 
Вчене звання: доцент кафедри економіки підприємства на підставі рішення атестаційної колегії МОН України 23 жовтня 2018 року (Атестат доцента АД №001313) (рішенням Вченої ради ДВНЗ НЛТУ України від 1 березня 2018 року, протокол №2).

Дослідження та публікації: 
 1. Опубліковано більше 50 робіт в області економіки підприємств, синергетики економічних процесів українською та англійською мовами. 
 2. Приймав участь у господоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах. 
Нагороди та відзнаки: 
 • Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для молодих учених за значні здобутки в галузі науки, які сприятимуть подальшому розвитку соціально-еколого-економічних перетворень у Львівській області зокрема та України загалом (2013 р.)
Основні публікації: 
 1. Historical aspects and causes of the synergy beginning as a science. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_18.pdf
 2. Міждисциплінарність синергетики /  В.В. Якімцов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» - 2015. – Випуск 11, частина 4. – Херсон: Херсонський державний університет, 2015 р. – с. 97-101
 3. Laws of synergy in the economy, business and the operation process of the manufacture (organization). 4th International Scientific Forum, (4, 2015; Oxford) / 4th International Scientific Forum, ISF 2015, 2-4 September, Oxford, United Kingdom European Scientific Institute, ESI, 2015. - 2 Vol. – p.325-334 http://eujournal.org/files/journals/1/books/ISF.Oxford.Vol.1.2015.pdf
 4. Синергетичний підхід у сучасній економічній науці. Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. Випуск 2 (46). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015 р. – с. 265-272.
 5. Yakimtsov V.V. (2018). Analytic overlook of the methodology of synergetics in postnonclassical science. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, р. 254-260. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-254-260.
 6. Modelling of complex (socio-economic and ecological) systems. SGEM, 2019, Vol. 19, Issue 5.3, 523-530 pp, DOI: 10.5593/sgem2019/5.3/S28.029.
Конспекти лекцій: 
 1. Конспект лекцій «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 124 с. (співавтор: Кіндрат Р.Я.).
 2. Конспект лекцій «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 120 с. (співавтор: Павлюк У.В.).
 3. Конспект лекцій «Економічний механізм регулювання діяльності» студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 104 с. (співавтор: Гомонай-Стрижко М.В.).
 4. Конспект лекцій «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 124 с. (співавтор: Павлюк У.В.).

Методичні вказівки: 

 1. Оптимізаційні методи та моделі. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання для студентів напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит» НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 40 с. (співавтор: Маселко Т.Є.).
 2. Методичні вказівки «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 36 с.
 3. Методичні вказівки «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 40 с. (співавтор: Павлюк У.В.).
 4. Методичні вказівки «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності 8.03050401; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 40 с. (співавтор: Павлюк У.В.).
 5. Економічний механізм регулювання діяльності підприємств. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей / М.В. Гомонай-Стрижко, В.В. Якімцов, – Львів: НЛТУ України, 2014. – 48 с.
E-mail: yakimtsov(at)nltu.edu.ua
GREEN Blue Orange BACK TO TOP