gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

ЯКУБА Мирослава Михайлівна

Старший викладач Yakuba
 
Основні навчальні дисципліни:  
 
Вища освіта: спеціаліст, кваліфікація «Інженер-економіст» за спеціальністю «Економіка і організація деревообробної промисловості». Економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту, 1978 р., диплом В-1 № 540259 від 20.06.1978 р.
 
Професійна кар’єра:
09/1978 –02/1980: економіст централізованої бухгалтерії виробничого об’єднання „Львівдерев”.
02/1980  – теперішній час: асистент і старший викладач кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУУ (із 2014 р - кафедра економіки підприємства НЛТУ України).
10/1998 – 12/1998, 07/1999 – 09/1999: педагогічне стажування за проектом ENARECO, кафедра лісової економіки та політики, Університет м. Падуя, Італія.
05/2008 - 06/2008 робочий візит до Лісового центру університету м. Мюнстера (Німеччина) в рамках міжнародного проекту „Кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону України”.
05/2010  наукове стажування в Національному лісівничому центрі Словаччини у м. Зволену рамках міжнародного проекту IN2WOOD.
04/2015  наукове стажування в Лісовому інституті ім. Гулісашвілі (Грузинський аграрний університет), м.Тбілісі у рамках міжнародного проекту RERAM.
 
Дослідження та публікації:
  • Понад 60 публікацій в області економіки деревообробної промисловості, переважно українською та російською мовами. 
  • Брала участь у 5-тьох госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах, 5-ох міжнародних науково-дослідницьких проектах. 

Основні та нові публікації:   

  1. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч. посібник. — Львів: „Афіша” — 2006. — 315 с. (співавтори: Загвойська Л., Маселко Т.).
  2. Кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону України та рекомендації для кластерного менеджменту. Скорочений звіт (співавтори: Кійко О., Войтович І. Часковський О. та інші; укр. і англ.). — Режим доступу: www.forza.org.ua.
  3. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі: Конспект лекцій. — Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. — 260 с. (співавтори Кійко О., Войтович І., Прокопович О.Р.).
  4. Економіка деревообробних підприємств: Навч. посібник. — Львів: „Афіша”, 2010. — 376 с. (співавтори: Шевченко Г.С., Луцевич В.К., Михайловський В.І. та інші).
  5. Forest clusters development and implementation measures of a 6-region strategic joint action plan for knowledge-based regional innovation. WP.3 Strategies, Carpathia, Ukraine. (co-authors: O.Kiyko, I.Soloviy, I.Voytovych, L.Zahvoyska, U.Kies) — Режим доступу: http://www.in2wood.eu/index.php/in2wood/in2wood/21-ukraine (2012 р.). 

E-mail: yakuba(at)nltu.edu.ua

GREEN Blue Orange BACK TO TOP