gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

ЛУЦІВ Наталія Григорівна

Доцент, к.е.н. Lutsiv
 
Основні навчальні дисципліни: 
Вища освіта: спеціаліст, кваліфікація «Менеджер деревообробної промисловості» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Економічний факультет Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України), диплом ЛЖ № 001385.
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Рішення спеціалізованої ради Д35.072.01 Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки України від 24.10.2007 р., протокол №4. Дисертація «Принципи та інструменти економічного стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів (на прикладі Львівської області)». Спеціальність 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Диплом кандидата наук ДК №046182 ВАК України.
 
Професійна кар’єра:
07/1996 – 11/1997: спеціаліст відділу економіки природокористування, туризму і рекреації Головного управління економіки у Львівській області.
12/1997 – 01/2006: аспірант кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств, Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України).
09/2007 – 03/2009: асистент кафедри економіки та  менеджменту деревообробних підприємств, НЛТУ України.
04/2009 – 06/2014: старший викладач кафедри економіки та  менеджменту деревообробних підприємств, НЛТУ України.
06/2014 – по теперішній час: доцент кафедри економіки підприємства, НЛТУ України.
 
Дослідження та публікації: 
  • Понад 20 публікацій в області економіки рекреаційного природокористування  і охорони навколишнього середовища.
  • Приймала участь у 11 госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах.

Основні та нові публікації: 

  1. Принципи екологічної політики для стимулювання ефективного рекреаційного природокористування / Н. Г. Луців / Регіональна економіка. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України,  2009. – №3. – С.152–159.
  2. Напрями економічного регулювання процесом використання та охорони природних ресурсів в умовах зміни навколишнього середовища / Н. Г. Луців / Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009-вип. 19.14 – С. 290-294.
  3. Еколого-економічна оцінка запровадження наближеного до природи лісівництва в ялицево- букових лісостанах ДП "Стрийське лісове господарство" / Н.Г. Луців, Я.П. Целень, Г.Т. Криницький / Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015-вип. 25.3 – С. 90-96.
  4. Застосування суб'єктивного методу економічного оцінювання природних рекреаційних ресурсів / Н. Г. Луців / Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015-вип. 25.7 – С. 84-88.
  5. Еколого-економічні особливості рекреаційного розвитку Карпатського регіону / Н. Г. Луців / Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015-вип. 25.8 – С. 209-214.

Е-mail: lutsiv(at)nltu.edu.ua

  

GREEN Blue Orange BACK TO TOP