Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

ГУРНЯК Ірина Григорівна

Старший викладач, к.е.н. Gurniak

Основні навчальні дисципліни:

 
Вища освіта: магістр, спеціальність «Менеджмент організацій». Економічний факультет НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України), диплом ВК № 34768481 від 30.06.2008 р.
 
Додаткова освіта: 
 • курс Baltic University Programme “Environmental Management” 
 • тренінг “Менеджмент організацій”, “Збереження довкілля”, “Європейська інтеграція” – МФВ, м. Київ
 • тренінг “Урядування, організаційний та комунікаційний розвиток, стратегічне планування” – аналітичні центри в Україні, Сербії та Боснії.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Професійна кар’єра:
09/2003 – 06/2008: студент економічного факультету НЛТУУ.
08/2007 – 12/2007: супервайзер Львівської області, медико-демографічне дослідження за організацією представництва ЮНІСЕФ в Україні (Державний комітет статистики України).
09/2008 – 12/2008: інженер кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУУ, молодший науковий співробітник НДЧ НЛТУУ.
12/2008 – 12/2012: аспірант кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУУ.
08/2012 – 12/2013: координатор Львівської області мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (Державна служба статистики за участю Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з міністерствами охорони здоров’я, соціальної політики та освіти і науки та за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку і Швейцарської агенції розвитку та співробітництва).
08/2014 – 12/2014: менеджер із організаційного розвитку (Громадська організація “Європейський діалог”).
09/2014 – 10/2018: асистент кафедри економіки підприємства НЛТУУ.
10/2018 – по теперішній час: старший викладач кафедри економіки підприємства НЛТУУ.
 
Дослідження та публікації: 
 • автор та співавтор 2 монографій та понад 20 наукових та навчально-методичних праць в області еколого-економічної ефективності та інноваційної діяльності деревообробних підприємств, українською, англійською та російською мовами;
 • дисертація за темою «Обґрунтування еколого-економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств України».
Основні та нові публікації: 
 1. Аналіз діяльності підприємств меблевої та деревообробної промисловості в Україні // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2008, випуск 18.2. – С. 216-225 (співавтор: Шевченко Г.С.).
 2. Foreign investments woodworking enterprises of Lviv region // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2009, вип. 19.4. – С. 155-157 (співавтор: Чаплик О.А.).
 3. Тенденції інноваційного розвитку деревообробних підприємств в Україні // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2009, випуск 19.5. – С. 116-120 (співавтор: Шевченко Г.С.).
 4. Модель оцінювання впливу викидів речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення підприємств переробної промисловості // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, випуск 20.12. – С. 79-85.
 5. Оцінювання впливу господарської діяльності підприємств на екологічний стан довкілля // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Львів. – 2010, випуск 44. – С. 444-453.
 6. Екологічна спрямованість діяльності деревообробних підприємств в Україні // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ – 2011, випуск 21.3. – С. 79-83.
 7. Оцінювання впливу господарської діяльності підприємств на екологічний стан навколишнього середовища // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА. – 2010. – №19. – С. 223-230.
 8. Экологизация деревообрабатывающих предприятий в Украине (Междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург 14-17 сентября 2011 г.).
 9. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання: монографія / [Л. Гнилянська, А. Грищук, І. Гурняк, Л. Загвойська, О. Макара, В. Петринка, З. Юринець]; за ред. З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 296 с.
 10. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор: монографія / [Д. Гарасюк, А. Грищук, І. Гурняк, В. Круглякова, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець] за ред. З. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 300 с.
 11. Гурняк І.Г. Оцінювання та прогнозування показників еколого-економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств методами економетричного моделювання / С. О. Козловський, І. Г. Гурняк // Науковий вісник:збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2015, випуск 25.1. – С. 256-261.

E-mail: gurnyak(at)nltu.edu.ua

 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP