gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

ГАРАСИМ Людмила Степанівна

Асистент, к.е.н. Garasim
 
Вища освіта: 
 • спеціаліст, кваліфікація «Менеджер деревообробної промисловості» за спеціальністю «Менеджмент організацій». Економічний факультет Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний  університет України), 2001 р., диплом ВК № 16929425 від 30.06.2001 р.
 • магістр, кваліфікація «Магістр з обліку і аудиту» за спеціальністю «Облік і аудит», «Львівський університет бізнесу та права», 2011 р., диплом з відзнакою ВК № 41581324 від 24.06.2011 р.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Рішення спеціалізованої вченої ради у Вищому навчальному закладі Львівського університету бізнесу та права. Дисертація на тему: «Соціально-мотиваційні засади вдосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг». Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами. Диплом кандидата наук ДК №023377 від 23.09.2014 р.
 
Професійна кар’єра:

07/1998 – 04/1999: інженер-економіст науково-дослідного сектору Українського  державного лісотехнічного університету України.

05/1999 – 06/2001: бухгалтер (УкрДЛТУ).

07/2001 – 02/2002: бухгалтер 2-ї категорії (УкрДЛТУ).

03/2002 – 02/2008: бухгалтер 1-ї категорії (НЛТУ України).

03/2008 – теперішній час: заступник головного бухгалтера з планово-фінансової роботи Національного лісотехнічного університету України.

09/2015 – теперішній час: асистент кафедри економіки підприємства НЛТУ України.

 
Дослідження та публікації:
 • понад 10 публікацій в області  економіки, переважно українською та російською мовами;
 • приймала участь у науково-дослідній роботі університету.
Основні та нові публікації:
 1. Роль підприємств малого бізнесу в умовах трансформації економіки//Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: Укр ДЛТУ. – 2003, вип. № 13.2. – С. 166-170.  
 2. Основні етапи становлення наукової думки у сфері вдосконалення системи управління персоналом підприємств// Наукові записки Львівського університету бізнесу та права.- Львів: Львівський університет бізнесу та права -2013,вип. №10 - С.369-373.
 3. Trends improvementpersonnelmanagementserviceindustries // ScientificJournal.Cracow. - 2013. №10.(2/2013). - p.165-171.
 4. Cучасні концепції вдосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг// Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - Львів: Львівський університет бізнесу та права - 2013, вип. №11-С.191-196.
 5. Особливості удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг у сучасних економічних умовах // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - Львів: - 2014.вип. №12- С.51-60.
 6. Науково-практичні засади удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг // Вісник НУ «Львівська політехніка».- Львів:-2014, вип.№ 778 - С.359-364.
 7. Значення системи управління персоналом у покращенні інноваційно-інвестиційного     клімату в Україні // IX Міжвузівська інтернет-конференція молодих науковців «Наукові обрії». – Львів : Львівський університет бізнесу та права, 2012. – С.239-240
 8. Роль вчень про управління людськими ресурсами (донаукової ери менеджменту) в сучасних теоретико-методологічних розробках щодо вдосконалення системи управління персоналом// Х Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку і актуальні проблеми України та країн світу» 15-16 листопада 2012р. – Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2012. – С. 233 - 237.
 9. Сучасний стан теоретико-методологічних розробок з забезпечення вдосконалення системи управління персоналом підприємств  сфери послуг// ХІ Міжнародна науково-практична  конференція«Україна і світ в контексті глобальних трансформацій»16-17 травня 2013 р. – Львів: Львівський університет бізнесу та права,
 10. Система управління персоналом підприємств сфери послуг// ХІІ Mezdzinaronej vedeckej konferencii «Strategie bezpecnostej politiky v 21.storoci» 24-25 Oktober 2013.- Lvov, Ukrajina: Львівський університет бізнесу та права,  – С. 34-38.
E-mailgarasim(at)nltu.edu.ua
 
 
GREEN Blue Orange BACK TO TOP