gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

ГЕНИК Оксана Володимирівна

 Genyk

Доцент, к.е.н.  CV

Основні навчальні дисципліни: 

 

Вища освіта: Економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту (Національний лісотехнічний університет України), спеціальність „Економіка і організація деревообробної промисловості”, 1991 рік. (Диплом з відзнакою РВ № 829040). 

 
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Наукові інтереси: фінансове забезпечення об’єктів природно-заповідного фонду України; природно-заповідний фонд України – як складова сталого розвитку територій; економетричне моделювання та прогнозування фінансування витрат на утримання заповідних об’єктів України.

Професійна кар’єра:

03.1995 – 12.1995: Стажист-дослідник НДС Українського державного лісотехнічного університету
01.1996 – 12.2002: Аспірант кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств УкрДЛТУ
12.2002 – ХХ/ХХХХ: асистент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств Національного лісотехнічного університету України.
ХХ/ХХХХ – ХХ/ХХХХ: старший викладач  кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУ України.
ХХ/ХХХХ – по теперішній час: доцент кафедри економіки підприємства НЛТУ України.
 
Учасник грантових програм:
  • проект „Розвиток громадянського суспільства в Україні” (Канадське бюро міжнародної освіти);
  • програма ENPI-FLEG „Удосконалення систем правозастосування й управління в лісовому секторі у країнах-учасницях Європейської політики добросусідства та Росії” (Європейська Комісія та Світовий Банк спільно з Міжнародною спілкою охорони природи (IUСN) та Світовим фондом дикої природи (WWF)).
 
Дослідження та публікації:
  • автор 40 публікацій (монографії, статті, матеріали конференцій, методичні розробки);
  • виконавець держбюджетних науково-дослідних робіт Національного лісотехнічного університету України (ДБ 08.28-09-06).

Напрями досліджень: забезпечення економічної діяльності установ природно-заповідного фонду України; лісовий та природно-заповідний фонд України – як складова сталого розвитку територій.

Основні та нові публікації: 
  1. Природно-заповідний фонд України – складова сталого розвитку територій. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 32. – Львів : НЛТУУ. – 2006. – C. 210-215.
  2. Принципи економетричного моделювання фінансування діяльності об’єктів природно-заповідного фонду України. Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУУ. – 2007. Вип. 17.7.  – C. 164-169.
  3. Прогнозування фінансового забезпечення природно-заповідного фонду Украї-ни на основі макроекономічних моделей. Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУУ. – 2008. Вип. 18.10.  – C. 196-201.
  4. Природно-заповіднй фонд Львівщини. – Львів: В-во СПОЛОМ, 2008. – 156 с.
 E-mail: genyk(at)nltu.edu.ua
GREEN Blue Orange BACK TO TOP