gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

БАРАН Орест Васильович

 Baran

Старший викладач
 
 
Вища освіта: Спеціаліст, кваліфікація «Інженер-економіст» за спеціальністю «Економіка і організація деревообробної промисловості». Економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту.
 
Професійна кар’єра:
01/1980 – 04/1981: інженер-економіст конструкторського технологічного бюро Закарпатського обласного  управління місцевої промисловості.
04/1981 – 11/1986: асистент кафедри економіки деревообробної промисловості (Львівський лісотехнічний інститут).
10/1994 – по теперішній час: старший викладач кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств (економіки підприємства).
 
Дослідження та публікації:
Понад 20 публікацій в області  комплексного використання  деревинної сировини. Приймав участь у 8 госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах.
 
Організаційно-методична і видавнича діяльність:
  1. Економіка деревообробних підприємств. Навчальний посібник. – Львів: Український державний лісотехнічний університет, 2003 р. (співавтори Шевченко Г.С., Луцевич В.К., Михайловський В.І., Данілова В.К., Кіндрат Р.Я.,  Колінько І.І.,  Маселко Т.Є., Якуба М.М., Брицька М.М.).
  2. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів і магістерських робіт для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент лісогосподарських та деревообробних організацій». – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 72 с. (співавтори: Шевченко Г.С., Козловський С.О.,  Кіндрат Р.Я., Михайловський В.І., Якуба М.М.).
  3. Методичні вказівки, контрольні завдання і робоча програма курсу для студентів заочників з “Організації, пла­ну­вання і управління деревообробних підприємств” 1994р. (співавтори М.Брицька, В.Михайловський, В.Луцевич, І.Колінько).
  4. Організація санації підприємств в умовах кризи економіки 1999 р. (співавтори Маселко Р.Р.).
  5. Концепція кризового  управління  підприємствами в ринкових умовах 1999 р.  (співавтори Кіндрат Т.Я.).
  6. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної та самостійної роботи для студентів спеціальності 7.092.002 та 6.092.000, 2001 р. (співавтори Колінько І.І., Колінько Н.І..).
  7. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з “Економіки дере­вообробних підприємств (з викорис­танням елементів НДРС)” для студентів спеціальності 6,050200, 6.050100 (співавтори В.Луцевич, Загвойська Л.Д.).
E-mail: baran(at)nltu.edu.ua
GREEN Blue Orange BACK TO TOP