gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

ШЕВЧЕНКО ГРИГОРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Доктор економічних наук, професор CV Shevchenko

Навчальні дисципліни:

Вища освіта: Львівський лісотехнічний інститут (інженер-механік), диплом із відзнакою (1964 р.).

 

Науковий ступінь: кандидатська дисертація (1980 р., Київський інститут народного господарства) за темою “Економічна ефективність і природоохоронне значення організації збору і раціонального використання відпрацьованих нафтопродуктів”, докторська дисертація (1990 р., Московський інститут народного господарства) за темою “Підвищення ефективності використання нафтопродуктів”.

 

Професійна кар’єра:

1964–1976: різні посади в установах Львівської області.

1976–1985: начальник Львівського управління “Держкомнафтопродукту” України, доцент кафедри економіки лісу Львівського лісотехнічного інституту (1980 р., за сумісництвом).

1985–1989: голова “Держкомнафтопродукту” Естонії.

1989–1993: директор Львівського центру науково-технічної інформації.

1994: професор кафедри маркетингу та кон’юнктури ринку УкрДЛТУ.

1993–1996: професор кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств УкрДЛТУ.

1996–2014: завідувач кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств УкрДЛТУ.

2014–2020: завідувач кафедри економіки підприємства НЛТУ України, член вченої ради НЛТУ України та вченої ради Науково-навчального інституту екологічної економіки і менеджменту (ННІЕЕМ НЛТУ).

2021–по теперішній час: професор кафедри економіки підприємства НЛТУ України.

 

Нагороди та гранти: 

 • Орден “Знак пошани” (1981).

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1995).

 • Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (1999).

 • Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2005).

 • Нагрудний знак МО і науки України “Петро Могила” (2008).

 

Дослідження та публікації:

 1. Приймав участь і керував 4 госпдоговірними та держбюджетними науково-дослідними роботами в НЛТУ України.

 2. Наукове керівництво аспірантами та здобувачами (захищено шість кандидатських дисертацій).

Основні опубліковані праці:

 1. Шевченко Г.С. Утилизация отработанных нефтепродуктов: Монография. – К.: «Техніка», 1983. – 117 с.

 2. Шевченко Г.С. Повышение эффективности использования нефтепродуктов. – Монография. – Киев: УкрНИИНТИ, 1990. Библиографическое описание настоящей рукописи опубликовано в библиографическом указателе ВИНИТИ «Депонированные научные работы», 1991, №1 (231), б/о 628.

 3. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий лесной промышленности и лесного хозяйства: Навч. посісбник – Львов, Издательство при Львовском государственном университете «Вища школа», 1988.- 149 с. 

 4. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Соціально-економічне прогнозування: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей ВУЗів. Львів: ТзОВ «Престиж Інфо», 1998. – 86 с. 

 5. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств: Навч. посібник. – Львів: НВФ «Українські технології», 1999. – 234 с.

 1. Шевченко Г.С.  Об’єктивна необхідність впровадження лізингу в лісову та деревообробну промисловість України / Г.С. Шевченко, Н.Я. Наливайко // Науковий вісник до 125–річчя УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – Вип. 10.1. – С. 331–334.

 1. Шевченко Г.С.  Планування діяльності на деревообробних підприємствах: Навчальний посібник / Шевченко Г.С., Варениця В.О., Данілова В.К. та інші. – Львів: УкрДЛТУ, 2001. – 303 с. 

 2. Економіка деревообробних підприємств: навч. посібник /  Шевченко Г.С., Луцевич В.К., Михайловський В.І. та ін. — Львів: „Афіша”, 2010. — 376 с. 

 3. Шевченко Г.С. Державне та регіональне управління: Конспект лекцій / Г.С. Шевченко, С.Г. Шевченко. – Львів: НЛТУ України, 2010. – 180 с. 

 4. Шевченко Г.С. Стратегічний менеджмент. Конспект лекцій / Г. Шевченко, С. Шевченко, Н. Наливайко. – Львів, НЛТУ України, 2011. – 192 с. 

 5. Шевченко Г.С. Національна економіка. Конспект лекцій / С.Г. Шевченко, С.О.Сухоняк. – Львів, НЛТУ України, 2011. – 164 с. 

 6. Публічне адміністрування. Конспект лекцій / За наук. редакцією Шевченка Г.С. (у співавторстві) – Львів, НЛТУ України, 2012. – 106 с.

 7. Стратегічне управління підприємством. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / укл. Г.С. Шевченко, У. В, Павлюк . – Львів: НЛТУ України, 2015. – 140с.

 8. Аналіз господарської діяльності підприємств: конспект лекцій / Г.С. Шевченко, О.В. Геник, І.Г. Гурняк. – Львів: НЛТУ України, 2016 – 180с.

 9. Фінанси. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства»/ Г.С. Шевченко– Львів: НЛТУ України, 2012. – 140с.

 10. Контролінг. Конспект лекцій / Г.С. Шевченко, С.О. Сухоняк. – Львів: НЛТУ України, 2017. - ? с.

 11.  Шевченко Г.С., Маселко Т.Є., Павлюк У.В., Рісна Р.Р. Логістика. Навчальний посібник / Г.С. Шевченко, Т.Є. Маселко, У.В. Павлюк, Р.Р. Рісна. – Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – 208 с.

 

E-mail: ep(at)nltu.edu.ua

GREEN Blue Orange BACK TO TOP