gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

Методичні матеріали

 • Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / За наук. ред. д.е.н., проф. Г.С. Шевченка; Укл.: О.В. Баран, О.В. Геник, А.В. Івануса, Р.Я. Кіндрат, С.О. Козловський, В.І. Михайловський, Т.Є. Маселко, Н.Я. Наливайко, М.М. Якуба. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 67 с.
 • Методичні вказівки для самостійної науково-дослідної роботи студентів по кафедрі економіки та менеджменту деревообробних підприємств для студентів напрямів підготовки: “Економіка підприємства ” та "Менеджмент " / Р. Я. Кіндрат, В. В. Якімцов. – Львів: НЛТУ України, 2013 р. – 38 с.


 • Аналіз господарської діяльності деревообробних підприємств. Програма курсу, методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та самостійної роботи студентів стаціонарної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Шевченко Г.С., Геник О.В., Гурняк І.Г. - Львів: НЛТУ України, 2014. – 29 с. 
 • Державне та регіональне управління. Методичні вказівки для студентів напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” та 6.030601 “Менеджмент” заочної форми навчання / Шевченко Г.С., Шевченко С.Г., Сухоняк С.О. - Львів: НЛТУ України, 2012. – 35 с.

 • Економетрія. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з курсу для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / С.О. Козловський, Л.Д. Загвойська. - Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 32 с.
 • Економіка і організація інноваційної діяльності. Методичні вказівки, програма, контрольні завдання та планування самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / В. В. Якімцов; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 36 с.

 • Економіка підприємства. Програма курсу, методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи та самостійної роботи для студентів спеціальності "Економіка підприємства" / Баран О.В., Грицевич Т.Р. Львів: НЛТУ України, 2011. – 37 с.

 • Економіка підприємства. Робоча програма, методичні вказівки і завдання для виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки "Економіка підприємства" / Шевченко Г.С., Загвойська Л.Д., Баран О.В., Грицевич Т.Р. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 54 с.

 • Економічна діагностика: програма курсу, плани практичних і семінарських занять та методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» / В.В. Якімцов, У.В. Павлюк. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 22 с.
 • Економічний механізм регулювання діяльності підприємств. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей / М.В. Гомонай-Стрижко, В.В. Якімцов, – Львів: НЛТУ України, 2014. – 48 с.

 • Інноваційний розвиток підприємства: програма курсу і методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Якімцов В.В., Павлюк У.В. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 19 с.

 • Контролінг. Практикум: теоретичні основи, завдання та методика розрахунку для студентів спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій" / Кіндрат Р.Я., Грицевич Т.Р., Сухоняк С.О. - Львів: НЛТУ України, 2015. – 74 с.
 • Логістика. Програма курсу і методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботидля студентів освітнього ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей / Т.Є. Маселко, У.В. Павлюк, Р.Р. Рісна; НЛТУ України. – Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 48 с.

 • Національна економіка: методичні вказівки, програма та контрольні завдання для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” / Г.С. Шевченко, С.О. Сухоняк. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 37 с.

 • Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з курсу для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Івануса А.В., Павлюк У.В. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 59 с.

 • Оптимізаційні методи та моделі: методичні вказівки, програма та контрольні завдання для студентів напряму підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит" / Маселко Т.Є., Козловський С.О., Якімцов В.В. Львів: НЛТУ України, 2013. – 10 с.

 • Організація виробництва деревообробних підприємств. Практикум / Кіндрат Р.Я., Грицевич Т.Р. Львів: НЛТУ України, 2012. – 91 с.
 • Планування і контроль на підприємстві: методичні вказівки, програма та контрольні завдання для студентів спеціальності “Економіка підприємства” / Данілока В.К., Наливайко Н.Я. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 55 с.

 • Планування і контроль на підприємстві. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / Данілова В.К., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 48 с.

 • Потенціал і розвиток підприємства. Практикум: тести, практичні завдання та методика розрахунку для студентів з напрямів підготовки «Економіка підприємства» та «Менеджмент» / Михайловський В.І., Григор’єв О.А., Павлюк У.В., Коломієць О.Г. - Львів: НЛТУ України, 2014. – 64 с.

 • Проектний аналіз. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» / Маселко Т.Є., Рісна Р.Р. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 54 с.

 • Публічне адміністрування. Програма курсу, плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальностей 8.03060101 і 7.03060101 "Менеджмент організацій та адміністрування" / Н.Г. Луців. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. - 32 с. 

 • Публічне адміністрування. Програма курсу і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій та адміністрування" / Н.Г. Луців. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. - 22 с.  

 • Стратегічне управління підприємством. Програма курсу і методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Г.С. Шевченко, У.В. Павлюк; НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 20 с.

 • Стратегія підприємства. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030601 «Менеджмент» / Шевченко Г.С., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 38 с.

 • Теорія організації. Програма курсу, методичні вказівки та завдання для виконання контрольної і самостійної роботи для студентів стаціонарної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” / О.В. Геник, І.Г. Гурняк. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 49 с.

 • Управління витратами: практикум для студентів напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства ” / Р. Я. Кіндрат, Т.Р. Грицевич; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 65 с.
 • Управління персоналом. Методичні вказівки для вивчення курсу та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Економіка підприємства» / Якуба  М.М., Наливайко Н.Я. - Львів: НЛТУ України, 2012. – 57 с.

 • Управління проектами. Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольні завдання для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій і адміністрування» / Маселко Т.Є., Рісна Р.Р. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 35 с.

 • Фінанси: програма курсу, плани практичних і семінарських занять та методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / С.Г.Шевченко,  У.В. Павлюк. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 32 с.

    

GREEN Blue Orange BACK TO TOP