gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

Конспекти лекцій

 • Аналіз господарської діяльності деревообробних підприємств: конспект лекцій / Г.С. Шевченко, О.В. Геник, І.Г. Гурняк. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 180 с.
 • Антикризове управління підприємством: Конспект лекцій. / Гомонай-Стрижко М.В., Якімцов В.В. – Львів: НЛТУ України, 2013. - 108 с.

 • Економіка і організація інноваційної діяльності. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / Р. Я. Кіндрат, В. В. Якімцов; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 124 с.

 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств. Конспект лекцій / О.В. Геник, С.Г. Шевченко, І.Г. Гурняк. – Львів: НЛТУ України, 2014. - 128 с.

 • Економічна діагностика. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» / В. В. Якімцов, У.В. Павлюк; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 120 с.
 • Економічний механізм регулювання діяльності підприємств. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / В. В. Якімцов; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 104 с.

 • Інноваційний розвиток підприємства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / В. В. Якімцов, У.В. Павлюк; НЛТУ України – Львів: НЛТУ України, 2014. – 164 с.

 • Інформаційні системи і технології на підприємстві. Конспект лекцій / Гомонай-Стрижко М. В., Якімцов В.В. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 200 с.

 • Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі: конспект лекцій / О.А.Кійко, М.М. Якуба, І.Г.Войтович, О.Р. Прокопович. – Львів: Панорама. – 118 с.
 • Логістика: Конспект лекцій / Маселко Т.Є. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 149 с.

 • Менеджмент. Конспект лекцій /  Михайловський В.І., Григор’єв О.А., Сухоняк С.О. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 140 с.

 • Національна економіка. Конспект лекцій / С.Г. Шевченко, С.О.Сухоняк. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 164 с.

 • Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: Конспект лекцій / Івануса А.В. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 120 с.

 • Операційний менеджмент. Конспект лекцій / Данілова В.К., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 148 с.

 • Основи економетрії. Конспект лекцій у 2-ох частинах. Частина 1 / Козловський С.О. - Львів: НЛТУ України, 2005. - 167 с.
 • Основи наукових досліджень. Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства” та 6.030601 "Менеджмент" / Р. Я. Кіндрат, О.Р. Прокопович; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 171 с.

 • Потенціал і розвиток підприємства. Конспект лекцій / Михайловський В.І., Григор’єв О.А. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 144 с.

 • Прикладна економетрика (фінансових ринків): Курс лекцій і практикум (англійською мовою) для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.О. Козловський. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 71 с.
 • Публічне адміністрування. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / С.Г. Шевченко, С.О. Сухоняк. - Львів: НЛТУ України, 2012. - 104 с.

 • Стратегічне управління підприємством. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / уклад. Г.С. Шевченко, У.В. Павлюк. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 140 с.
 • Стратегія підприємства. Конспект лекцій / Шевченко С.Г., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 144 с.

 • Теорія організації. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Геник О.В., Гурняк І.Г. - Львів: НЛТУ України, 2014. - 137 с.

 • Управління витратами: Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства ” та 6.030601 "Менеджмент " / Р. Я. Кіндрат; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 160 с.
 • Управління проектами. Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій і адміністрування» / Маселко Т.Є., Рісна Р.Р. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 112 с.

 • Фінанси. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» / Шевченко С. Г. — Львів: НЛТУ України, 2012. — 140 с.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP