Ukraine   :: 25/06-26/06/2019 Захист дипломних робіт бакалаврів ::

Підручники та наукові видання

  • Економіка деревообробних підприємств: Навч. посібник / Г.С. Шевченко, В.К. Луцевич, В.І. Михайловський та інші.  Львів: „Афіша”, 2010.  376 с.

  • Кіндрат Р.Я. Організація виробництва деревообробних підприємств: Навчальний посібник / Р.Я. Кіндрат. – Львів: Вид. дім „Панорама”, 2002. – 160 с.

  • Козловський С.О. Управління якістю. Навчальний посібник. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 144 с.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP