Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

ГОМОНАЙ-СТРИЖКО Мар'яна Василівна

Старший викладач, к.е.н. Gomonay
 
 
Основні навчальні дисципліни:

Вища освіта: спеціаліст, кваліфікація «Менеджмент організації» за спеціальністю «Менеджмент організацій». Економічний факультет Українського лісотехнічного університету України (Національний лісотехнічний університет України), 2004 р., диплом ВК № 25747714 від 30.06.2004 р.

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Дисертація «Реструктуризація територіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку». Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Диплом кандидата наук ДК № 048965 від 12.11.2008 р. ВАК України.

 

Професійна кар’єра:

09/1999 – 06/2004: студент економічного факультету Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України - НЛТУУ)

09/2004 – 10/2005: інженер другої категорії кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України - НЛТУУ )

10/2005 – 06/2008:  аспірант інституту регіональних досліджень Національної академії наук України – ІРД НАН України

09/2005– ХХ/ХХХХ: асистент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України – НЛТУУ).

 ХХ/ХХХХ– теперішній час: старший викладач кафедри економіки підприємства НЛТУУ.

 

Дослідження та публікації: 

 • 12 публікацій в області регіональної економіки;
 • приймала участь у розробці двох бюджетних тем: “Розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року” (№Д.Р. 0106U002907), «Розроблення обґрунтувань соціально-економічного розвитку міста Львова до окремих розділів Генерального плану міста Львова» (№Д.Р. 0107U010970). Результати дослідження використанні при обґрунтуванні перспектив розвитку великих міст, зокрема міста Львова та окремих міст Закарпатської області.

Основні та нові публікації: 

 1. Гомонай М.В. Прогнозування результатів виробничої діяльності АТЗТ „Світанок” / М.В. Гомонай // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. Львів: УкрДЛТУ. – 2005, вип. 15.1. – С.328-332.
 2. Гомонай М.В. Оцінка інноваційної активності в промисловості міста Львова / М.В. Гомонай // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. Львів: НЛТУУ. – 2006, вип. 16.3. – С.220-229.
 3. Гомонай М.В. Аналіз розвитку деревообробної промисловості Закарпатської області / М.В. Гомонай // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціально-економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління. Випуск 4 (60)/НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. Академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2006. – С.43-54.
 4. Гомонай-Стрижко М.В. Оцінка розвитку промисловості міста Львова / М.В. Гомонай-Стрижко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 3(70)/Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2007. – С.119-124.
 5. Гомонай-Стрижко М.В. Аналіз зарубіжного досвіду еволюції промислових вузлів / М.В. Гомонай-Стрижко // Экономика и управление – 2007, вып. № 1. – С.18- 25.
 6. Гомонай-Стрижко М.В. Обґрунтування моделі логістичного центру «Сигнівка» у місті Львові / М.В. Гомонай-Стрижко // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУУ. – 2007, вип. 17.6. – С.264-275.
 7. Гомонай-Стрижко М.В. Напрямки реструктуризації промислових вузлів міста Львова: пошук нових форм продуктивних сил / М.В. Гомонай-Стрижко, Л.Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2007, вип. №3(45). – С.37-47. Особистий внесок: аналіз сучасного стану форм територіальної організації виробництва великого міста і напрямків їх реструктуризації в умовах трансформації економіки України.
 8. Гомонай-Стрижко М.В. Реструктуризація деяких територіальних промислових утворень Львова в логістичні центри: актуальність і принципи реалізації / М.В. Гомонай-Стрижко, Л.Т. Шевчук // Наукові записки: Науково-технічний збірник. - Львів: Українська академія друкарства. – 2007, вип. 2(12). – С.90-94. Особистий внесок: аналіз окремих промислових утворень.
 9. Гомонай-Стрижко М.В. Розвиток інноваційних територіально-виробничих утворень у великих містах (на прикладі міста Львова) / М.В. Гомонай-Стрижко, 2008 р.

Методичні вказівки: 

 1. Економічний механізм регулювання діяльності підприємств. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей / М.В. Гомонай-Стрижко, В.В. Якімцов, – Львів: НЛТУ України, 2014. – 48 с.
E-mail: gomonay(at)nltu.edu.ua
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
GREEN Blue Orange BACK TO TOP