Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Василь Іванович

Доцент, к.е.н.
 
Основні навчальні дисципліни: 

 

 • У 1975 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю – «Економіка і організація машинобудування і приладобудування» (інженер-економіст).
 • У 1976-1980 рр. працював інженером ОЦ при Львівському відділенню інституту економіки АН УРСР.
 • 1980-1983 рр. – аспірант кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування Львівського політехнічного інституту (НУ «ЛП»).
 • Кандидатську дисертацію захистив 1982 року у Львівському політехнічному інституті (Національний університет «Львівська політехніка») (спеціальність 08.00.05 – «Економіка, організація управління і планування народного господарства (промисловість)».
 • 1983-1986 рр. працював асистентом, старшим викладачем кафедри економіки і організації деревообробної промисловості (економіки та менеджменту деревообробних підприємств) у Львівському лісотехнічному інституті (ЛЛТІ).
 • 1986-1996 рр. – завідувач кафедрою економіки і організації деревообробної промисловості  інженерно-економічного (економічного) факультету ЛЛТІ.
 • У 1989 році отримав звання доцента кафедри економіки деревообробки і організації виробництва в лісових комплексах ЛЛТІ.
 • У 1996 році отримав звання доцента кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУ України.
 • Із 2004 року – заступник декана економічного факультету Національного лісотехнічного університету України.
 • Приймав участь у 12 госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах.
Кількість наукових публікацій: понад 50 публікацій в області  економіки і організації промислового виробництва українською та російською мовами.
       
Основні опубліковані праці:
 1. Менеджмент організацій: Конспект лекцій. – Львів: НЛТУ України, 2007. – 152 с.
 2. Основи менеджменту. Методичні вказівки для виконання курсового проекту студентами економічного факультету 6.050200 – Менеджмент організацій (співавтори: Геник О.В., Григор’єв О.А., Сухоняк С.О., Коломієць О.Г);
 3. Основи менеджменту. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання  напрямів підготовки „Менеджмент і „Економіка та підприємництво” (співавтори: Геник О.В., Григор’єв О.А., Сухоняк С.О.);
 4. Основи менеджменту. Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт студентами економічних спеціальнос-тей (співавтори: Геник О.В., Григор’єв О.А., Сухоняк С.О.)
 5. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів і магістерських робіт для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент лісогосподарських та деревообробних організацій». – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 72 с. (співавтори: Шевченко Г.С., Баран О.В., Кіндрат Р.Я., Козловський С.О., Якуба М.М.).
 6. Методичні вказівки до виконання випускних бакалаврських робіт для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Львів: НЛТУ України, 2006. – 47 с. (співавтори: Кіндрат Р.Я., Козловський С.О., Шевченко Г.С.).  
E-mail: mykhailovsky(at)nltu.edu.ua
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
GREEN Blue Orange BACK TO TOP