Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

КІНДРАТ Ростислав Ярославович

Доцент, к.е.н. Kindrat
 
Вища освіта: Спеціаліст, кваліфікація «Інженер-економіст» за спеціальністю «Економіка і організація деревообробної промисловості». Інженерно-економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту (Національний лісотехнічний університет України), 1975 р.
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Рішення Ради у Львівському лісотехнічному інституті (Національний лісотехнічний університет України) від 17.01.1991 р., протокол   № 11. Дисертація «Удосконалення організації і управління підготовкою та освоєнням виробництва нових меблів». Спеціальність 08.00.05 – економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями.
 
Вчене звання: доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств. Рішення вченої Ради Львівського лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України) від 25.05.1995р., протокол   № 5.
 
Професійна кар’єра:
08/1975 – 02/1976: старший інженер-конструктор відділу АСУВ Львівської меблевої фабрики «Карпати»
02/1976 – 01/1977: старший інженер-економіст відділу АСУ Львівського ВДО «Львівдерев»
01/1977 – 12/1991: асистент кафедри економіки і організації деревообробної промисловості, Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України – НЛТУ України)
12/1985 – 12/1988: навчання в аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту з відривом від виробництва
01/1992 – 02/1994: старший викладач кафедри економіки деревообробки і організації виробництва в лісових комплексах, НЛТУ України
03/1994– теперішній час: доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств, НЛТУ України
10/1998 – 12/1998: в.о. заступника декана інженерно-економічного (економічного) факультету, НЛТУ України
05/1995 – 01/2007: вчений секретар спеціалізованої  вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з економічних спеціальностей при НЛТУ України
02/1996 – теперішній час: заступник завідувача кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств (економіки підприємства) з науково- методичної роботи, НЛТУ України
 
Нагороди та гранти:
 • 1984-2002: оголошено подяки: за добросовісне виконання службових обов’язків; за впровадження нових форм навчання; за активну роботу по проведенню атестації спеціальностей; за видання навчального посібника
 • 2003, 2013: почесна грамота НЛТУ України Міністерства освіти України
Дослідження та публікації:
 • понад 80 публікацій в області економіки та управління на підприємствах лісопромислового комплексу України, переважно українською та російською мовами;
 • приймав участь у 10 госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах;
 • наукове керівництво аспірантами та здобувачами: аспірант Грушевська Н.Я., 1991-1994 рр.; аспірант Слюсарчук Р.І., 2000-2003; аспірант Прокопович О.Р., захистила дисертацію у 2013 році; аспірант Ференц О.О.
Основні та нові публікації: 
 1. Совершенствование организации и управления подготовкой и освоением производства новой мебели ( на примере мебельных предприятий УССР). Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. – Львов: Львовский лесотехнический институт, 1990. – 20 с.
 2. Менеджмент у виробничій сфері. Підручник. – К.: ІЗМН, 1998. – 254 с. (співавтори: Синякевич І.М., Сенько Є.І. та ін.).
 3. Організація виробництва деревообробних підприємств: Навчальний посібник. – Львів: Вид. дім „Панорама”, 2002. – 160с.
 4. Методи оцінки виробничого ресурсного потенціалу промислових підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. – Рівне, 2008.C.300-308.
 5. Економіка деревообробних підприємств: Навч. посібник. — Львів: „Афіша”, 2010. — 376 с. (співавтори: Шевченко Г.С., Луцевич В.К., Михайловський В.І. та інші).
 6. Контролінг. Практикум: теоретичні основи, завдання та методика розрахунку 

  (для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій») / Р.Я. Кіндрат, 

  Т.Р. Грицевич, С.О. Сухоняк - Львів, НЛТУ України, 2010. – 94 с. 

 7.  

  SWOT – аналіз діяльності меблевого виробництва з врахуванням екологічних та 

  економічних чинників, як інструмент кластеризації / О.Р. Прокопович, Р.Я. 

  Кіндрат. – Науковий вісник НЛТУ України, Вип.22.15,2012.
 8. О

  рганізація виробництва деревообробних підприємств Практикум (для 

  студентів напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства ” та 6.030601 

  "Менеджмент ") / Р.Я. Кіндрат, Т.Р. Грицевич - Львів, НЛТУ України,2010. – 92с. 

 9.  

  Конспект лекцій «Економіка і організація інноваційної діяльності» для 

  студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 

  6.030504 «Економіка підприємства» / Р. Я. Кіндрат, В. В. Якімцов; НЛТУ України. 

  – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 124 с. 

 10.  

  Конспект лекцій «Основи наукових досліджень» для студентів напрямів 

  підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства ” та 6.030601 "Менеджмент " / Р. Я. 

  Кіндрат, О.Р. Прокопович; НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2013. – 171 с. 
 11. Теоретические подходы к определению эколого-экономической 

  эффективности комплексной переработки древесины / Р. Я. Киндрат, О.О.Ференц. 

  - Лесной журнал №5, - Архангельск, 2013. 

 12.  

  Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (Нормативна та варіативна 

  частини) напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”. - Стандарт 

  вищої освіти НЛТУ України -Львів: НЛТУ України, 2013. – 30 с. 
 13. Управління витратами: Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки: 

  6.030504 “Економіка підприємства” та 6.030601 "Менеджмент" / Р. Я. Кіндрат; 

  НЛТУ України – Львів.: НЛТУ України, 2014. – 160 с.

E-mailkindrat(at)nltu.edu.ua
 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
GREEN Blue Orange BACK TO TOP