Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

ШЕВЧЕНКО ГРИГОРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства  Shevchenko

Навчальні дисципліни:

 • У 1964 році із відзнакою закінчив Львівський лісотехнічний інститут (інженер-механік). Після закінчення інституту з 1964 по 1976 роки працював на різних посадах в установах Львівської області.
 • з 1976 по 1985 роки – начальник Львівського управління "Держкомнафтопродукту" України. З 1985 по 1989 роки голова "Держкомнафтопродукту" Естонії.
 • з січня 1989 року по березень 1993 року директор Львівського центру науково-технічної інформації.
 • з 1993 року працює професором, а з 1996 року завідувачем кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств УкрДЛТУ.
 • в 1980 році захистив в Київському інституті народного господарства кандидатську дисертацію. Тема: "Економічна ефективність і природоохоронне значення організації збору і раціонального використання відпрацьованих нафтопродуктів" (науковий керівник – д.е.н., проф. Черевко І.О., д.е.н., проф. Долішній М.І.). Після захисту кандидатської дисертації працював за сумісництвом доцентом кафедри економіки лісу Львівського лісотехнічного інституту.
 • у 1990 році в Московському інституті народного господарства захистив докторську дисертацію на тему "Підвищення ефективності використання нафтопродуктів". В 1994 році присвоєно звання професора кафедри маркетингу та кон’юнктури ринку УкрДЛТУ.
 • у 2014 року завідувач кафедри економіки підприємства НЛТУ України.
 • член вченої ради НЛТУ України та вченої ради Науково-навчального інституту екологічної економіки і менеджменту (ННІЕЕМ НЛТУ). Загальний стаж роботи: 61 рік (з 1955 року).
 • приймав участь і керував 4 госпдоговірними та держбюджетними науково-дослідними роботами в НЛТУ України.
 • під керівництвом проф. Шевченка Г.С. захищено шість кандидатських дисертацій.
 
Нагороди та гранти: 
 • 1981 р. - орден «Знак пошани»
 • 1995 р. - почесна грамота Міністерства освіти і науки України
 • 1999 р. - нагрудний знак «Відмінник освіти України»
 • 2005 р. - почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації
 • 2008 р. - нагрудний знак МО і науки України «Петро Могила»
Наукові публікації: понад 90 публікацій в області економіки, переважно українською мовою.
 
Основні опубліковані праці:
 1. Шевченко Г.С. Утилизация отработанных нефтепродуктов: Монография. – К.: «Техніка», 1983. – 117 с.
 2. Шевченко Г.С. Повышение эффективности использования нефтепродуктов. – Монография. – Киев: УкрНИИНТИ, 1990. Библиографическое описание настоящей рукописи опубликовано в библиографическом указателе ВИНИТИ «Депонированные научные работы», 1991, №1 (231), б/о 628.

 3. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий лесной промышленности и лесного хозяйства: Навч. посісбник – Львов, Издательство при Львовском государственном университете «Вища школа», 1988.- 149 с. 

 4. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Соціально-економічне прогнозування: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей ВУЗів. Львів: ТзОВ «Престиж Інфо», 1998. – 86 с. 

 5. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств: Навч. посібник. – Львів: НВФ «Українські технології», 1999. – 234 с. 

 6. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Планування діяльності на деревообробних підприємствах: Навчальний посібник. – Львів: УкрДЛТУ, 2001. – 303 с. 

 7. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Економіка деревообробних підприємств: Навчальний посібник. Львів: Вид-во «Афіша», 2010. – 372 с. 

 8. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Державне та регіональне управління: Конспект лекцій. – Львів: НЛТУ України, 2010. – 180 с. 

 9. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Стратегічний менеджмент. Конспект лекцій– Львів, НЛТУ України, 2011. – 192 с. 

 10. Шевченко Г.С. (у співавторстві) Національна економіка. Конспект лекцій. – Львів, НЛТУ України, 2011. – 164 с. 

 11. Публічне адміністрування. Конспект лекцій / За наук. редакцією Шевченка Г.С. (у співавторстві) – Львів, НЛТУ України, 2012. – 106 с.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
GREEN Blue Orange BACK TO TOP