gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

Про кафедру

Львівський лісотехнічний інститут (ЛЛТІ) було організовано 15 січня 1945 р. згідно з постановою уряду УРСР. У ході воєнних дій та розграбувань лісове господарство України зазнало величезних втрат. Лісова і деревообробна промисловість здійснювали нераціональне використання сировинних ресурсів. Надмірні вирубування стиглих лісів були зумовлені потребами повоєнного часу.

Тому з метою розширення спеціалізації лісоінженерів визначався профіль новоствореного вузу - підготовка фахівців вищої кваліфікації для лісоексплуатації та механічної обробки деревини, яких не було в номенклатурі тодішніх вузів України.

У структурі вузу було засновано інженерно-економічний факультет. Базовою кафедрою факультету стала кафедра економіки та організації лісової промисловості, одна з найстаріших кафедр університету, утворена в жовтні 1945 року, першим завідувачем якої був Писаревський Самуїл-Лев Залманович. 

У вересні 1949 року кафедра отримала назву кафедри економіки, організації і планування. З вересня 1953 року цю кафедру очолив кандидат економічних наук, доцент Полянський Є.В. В 1955 році на базі цієї кафедри була утворена кафедра економіки, організації і планування лісової, деревообробної промисловості і лісового господарства, завідувачем якої став кандидат економічних наук, доц.. Чекін В.П., а з вересня 1968 року – доц., к.е.н. Оксанич Е.Я.В травні 1969 року на базі цієї кафедри утворені дві кафедри: економіки і організації лісової промисловості і лісового господарства (завідувач доц. Борисова І.В.) і кафедра економіки і організації деревообробної промисловості (завідувач доц. Оксанич Е.Я.). Саме на базі цих кафедр в 1993 році були утворені дві випускаючі кафедри – кафедра економіки і менеджменту лісових підприємств і кафедра економіки і менеджменту деревообробних підприємств, які функціонують і тепер.

Кафедра економіки та менеджменту деревообробних підприємств після реорганізації 1969 року почала спеціалізуватися виключно на проблемах економіки деревообробної промисловості. На той час навчальний процес здійснювали досвідчені педагоги і науковці: доценти Е.Я. Оксанич, В.П. Чекін, старші викладачі М.М. Брицька, І.П. Булигіна, Д.Є. Грінченко, О.П. Івашова, Б.І. Соловій, Ю.Ю. Лісович, О.В. Кондзірська, асистенти А.А. Леве та В.К. Данілова.

1985

З 1977 року кафедру очолив доцент О.Б. Щетінін, а з 1980 р.- доцент В.К. Луцевич. Після затвердження доцента В.К. Луцевича на посаду декана факультету (1986), кафедру очолив доцент В.І. Михайловський. 

1995-05

З 1996 року кафедрою завідує д.е.н., професор Г.С. Шевченко - автор 80 наукових праць, зокрема двох монографій і трьох навчальних посібників. У 1999 р. він був нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти України", у 2008 р. -  нагрудним знаком МОН України "Петро Могила". 

У різні роки на кафедрі здійснювали науково-педагогічну діяльність академік НАН України, професор М.І. Долішній, д.е.н., професор М.А. Козоріз, д.е.н., професор Е.Я. Оксанич, д.е.н., професор В.Я. Гуменюк, д.е.н., професор П.Ю. Бєлєнький та інші відомі вчені.

2001

Викладачі опублікували понад 800 наукових та навчально-методичних праць, конспектів лекцій. За останні кілька років було видано монографії "Реструктуризація територіально-виробничих утворень великого міста", "Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування економічної діяльності", "Методологічні основи побудови екологічно орієнтованої системи виробничих зв'язків підприємств лісопромислового комплексу", "Управління конкурентоспроможністю в туризмі - макро- та мікрорівень"; навчальні посібники "Економіка деревообробних підприємств", "Планування діяльності на деревообробних підприємствах", "Організація виробництва деревообробних підприємств".

2002-09-12

Основним напрямом наукової діяльності кафедри є вирішення економічних проблем оптимального розвитку та реформування деревообробної промисловості в умовах ринкової економіки на засадах сталого розвитку. 

2004-06-30

Усі співробітники кафедри брали участь у створенні науково-технічної продукції та написанні навчальних посібників, конспектів лекцій, монографій і наукових статей. Кафедра підтримує тісні зв’язки з Інститутом регіональних досліджень НАН України.

Загалом на кафедрі захищено 29 кандидатських дисертацій (А.В.Івануса, О.В.Геник, М.В.Гомонай-Стрижко, Н.Г.Луців, С.Г.Шевченко, В.В.Якімцов, У.В.Павлюк, І.Г.Гурняк, О.Р.Прокопович та інші).

2012

Кафедра випускає бакалаврів, спеціалістів і магістрів за навчальними планами, розробленими відповідно до галузевих стандартів спеціальності “Менеджмент організацій”. У 2009 р. працівники кафедри розробили комплект документів щодо ліцензування нового напрямку підготовки "Економіка підприємства", проводять набір студентів і готують документацію для його акредитації. У навчальному процесі широко використовуються сучасні інформаційні технології та ЕОМ. 

Важливим аспектом успішної діяльності кафедри є кадрове забезпечення підготовки фахівців. Практична підготовка здійснюється шляхом індивідуалізації проходження виробничих практик, проведення фахових практик на спеціалізованих деревообробних підприємствах.
2013

Випускники кафедри після закінчення університету у переважній більшості працюють на посадах, які відповідають кваліфікаційним характеристикам.

Розвивається міжнародна співпраця. Викладачі брали участь у міжнародних семінарах у межах європейського проекту "Регіональні стратегії сталого розвитку лісового сектору в Європейському контексті" (Швейцарія), "Регуляція ЄС щодо поставок деревини та продукції деревини на ринок ЄС", "Успішний експорт до швейцарії та ЄС: можливості для українських деревообробних підприємств" (Україна); Міжнародній конференції Європейського проекту "Політичні концепції та структури для майбутнього співробітництва" (Словаччина); Львівському форумі "Ліс у зеленій економіці"; міжнародному економічному форумі "Реформування програм регіонального розвитку прикордонних територій України та Польщі". 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • ІНСТРУКЦІЇ

  • Наші курси

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • ГРАФІКИ

  • Розклад

GREEN Blue Orange BACK TO TOP