gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

Захист магістрів 2020

diploma 29.12.2020 р. на кафедрі ЕП НЛТУ України

відбувся онлайн захист магістерських дипломних робіт студентів 

спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економіка підприємства.

Вітаємо магістрів!

Порядок захисту студентів групи ЕП-61м та гр. ЕПз-61м

з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові студента

Теми  магістерських робіт

Науковий керівник

1

Брийовський Назар Володимирович

Удосконалення маркетингової діяльності ДП "Буське лісове господарство"

ст. викл., к.е.н. Павлюк У.В.

2

Бурда Юрій Анатолійович

Удосконалення управління основними засобами ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр»

доц. Геник О.В.

3

Бабич Наталія Іванівна

Дослідження стану, структури та ефективності використання основних засобів ДП «Хустське ЛДГ»

доц. Козловський С.О.

4

Скіп Андріана Андріївна

Обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання основних засобів ДП «Бродівське ЛГ»

доц. Луців Н.Г.

5

Уткіна Марія Михайлівна

Обґрунтування проекту залучення інвестицій для розвитку  Страдчівського  НВЛК ДВНЗ НЛТУ України

проф. Якімцов В.В.

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP