Ukraine   :: 25/06-26/06/2019 Захист дипломних робіт бакалаврів ::

Захисти магістрів 2018

diploma 

18-22.12.2018 р. в а.506 корпусу №1 НЛТУ

відбулися захисти магістерських дипломних робіт студентів 

спеціальності  051 Економіка, освітньо-професійної програми "Економіка підприємства".

Вітаємо магістрів!!!  

Теми дипломних робіт студентів гр. ЕП –61м, ЕПз-61м 

з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові студента

Теми  магістерських робіт

Наукові керівники

Група ЕП –61м (Наказ № С-621 від 19.10.2018 р.)

1

Боднарчук
Юлія
Петрівна

Обґрунтування інвестиційної
стратегії ДП«Радехівське
лісомисливське господарство»

Ст.викл. Баран О.В.

2

Кашуба  Ярослав Олегович

Удосконалення управління  прибутками ДП «Жовківське  лісове господарство»

Доц., к.е.н, Луців Н.Г.

3

Лещишин Олег Іванович Підвищення фінансової стійкості Страдчівського НВЛК ДВНЗ НЛТУ України в умовах невизначеності  Доц. Якімцов В.В. 

4

Ліщинська Мар’яна Михайлівна Обгрунтування підвищення рівня прибутковості ДП «Золочівське лісове господарство»  Проф. Шевченко Г.С. 

5

Хвилюк Віта Богданівна

Удосконалення управління фінансовими результатами ДП «Осмолодське  лісове господарство» 

Доц. Маселко Т.Є.

6

Садовий  Андрій  Іванович

Удосконалення управління оборотними активами ДП «Жовківське  лісове господарство»

Доц. к.е.н. Луців Н.Г.

7

Салагай Володимир Богданович

Удосконалення  управління операційної діяльності  ПрАТ «Картонно-паперова компанія»

Ст.викл. Баран О.В.

8

Самойленко Ростислав Олегович

Підвищення ефективності  використання фінансового капіталу ПП «Львівська виробничо-торгівельна меблева фірма «Карпати»

Доц. Кіндрат Р.Я.

9

Сенько Тарас Андрійович

Обґрунтування шляхів покращення використання основного капіталу ДП «Золочівське лісове господарство»

Доц. Наливайко Н.Я.

10

Слончинський Степан Владиславович

Шляхи поліпшення фінансового стану Сколівського  ДЛГП «Галсільліс»

Доц., к.е.н. Геник О.В.

11

Солоп Назар Володимирович

Управління витратами та резерви зниження собівартості продукції ДП «Осмолодське лісове господарство»

Ст.викл., к.е.н. Рісна Р.Р.

12

Стангурський Олег Романович

Удосконалення управління персоналом ПП «Львівська виробничо-торгівельна меблева фірма «Карпати»

Ст.викл., к.е.н. Павлюк У.В.

13

Токарський Роман Володимирович

Удосконалення управління фінансовими результатами на ПрАТ «Картонно-паперова компанія»

Доц. Кіндрат Р.Я.

14

Фірич Анна-Наталія Миколаївна

Удосконалення управління прибутком Страдчівського НВЛК ДВНЗ НЛТУ України Ст.викл., к.е.н. Рісна Р.Р.

15

Хім’як  Юлія Ігорівна

Удосконалення управління персоналом ДП «Золочівське лісове господарство» Доц. Наливайко Н.Я. 

16

Черниш 
Юрій Андрійович
Удосконалення управління витратами ПрАТ «Картонно-паперова компанія»  Ст.викл., к.е.н. Гурняк І.Г. 

17

Чорній
Тарас Михайлович
Обґрунтування заходів щодо підвищення фінансових результатів ДП «Сколівське  лісове господарство» 

Доц. Геник О.В. 

18

Чучман
Остап Андрійович
Обґрунтування шляхів забезпечення фінансової стійкості Страдчівського НВЛК ДВНЗ НЛТУ України   Ст.викл., к.е.н. Гурняк І.Г.

 

Група ЕПз –61м (Наказ № С-566 від 24.09.2018 р.)

 19  

Атлас  
Ірина Валеріївна

Обгрунтування шляхів покращення фінансового  стану ДП «Жовківське ЛГ» 

Доц. Луців Н.Г.

20

Босак
Микола Володимирович

Формування конкурентного потенціалу і конкурентних  переваг ДП «Жовківське ЛГ»     в умовах ринкової економіки

Доц. Якімцов В.В.

21

Дацко
Зоряна Любомирівна

Управління діловою активністю ДП   «Бродівське ЛГ» Доц. Михайловський В.І.

22

Дякович  Юрій Володимирович

Удосконалення використання та оновлення основних засобів ДП «Жовківське ЛГ» Доц. Козловський С.О.
23

Карпович  
Наталія Василівна

Шляхи підвищення ефективності використання виробничих ресурсів ПП «ЛВТМФ «Карпати» Доц. Маселко Т.Є.
24

Павлів  
Наталія Василівна

Обґрунтування шляхів покращення  фінансового стану ТзДВ «Фабрика Трембіта» Ст.викл., к.е.н. Гурняк І.Г.
25

Пукій      Мар’яна Іванівна 

Удосконалення  управління персоналом ПрАТ «Львівобленерго» Доц. Якімцов В.В.
26

Сенько  
Андрій Сергійович

Удосконалення управління оборотними активами ДП «Бродівське ЛГ» Доц. Геник О.В.

 

dandelion-53800 1280

dandelion-53800 1280 dandelion-53800 1280
dandelion-53800 1280 dandelion-53800 1280

 

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP