Ukraine   :: 25/06-26/06/2019 Захист дипломних робіт бакалаврів ::

Акредитація магістрів

gerbmonНа підставі наказів Міністерства освіти і науки України і відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах” в Національному лісотехнічному університеті України розпочали роботу експертні комісії, які проводять чергові акредитаційні експертизи підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з ліцензованих напрямів підготовки та первинні акредитаційні експертизи підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з ліцензованих спеціальностей.

20-22.11.2018 року експертною комісією у складі: 

  • Гринчуцький Валерій Іванович - завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професор, голова експертної комісії;
  • Сагайдак Михайло Петрович - професор кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", д.е.н., доцент

проведено первинну акредитаційну експертизу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства" зі спеціальності 051 "Економіка", із висновками якої можна ознайомитися за наступним посиланням

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP