Ukraine  12.03-24.04 COVID-19 КАРАНТИН  ::  16.03-05.04 МК1  ::  30.03-12.04  практика БАК ЕП  ::  04.05-17.05 МК2  ::  18.05-31.05  Семестровий контроль

ep.course

Захист магістрів

diploma 

22.02.2018 р. в а.506 корпусу №1 НЛТУ

відбувся захист магістерських дипломних робіт студентів 

спеціальності  051 Економіка, спеціалізації "Економіка підприємства".

Вітаємо магістрів!!!  

 

 

Теми дипломних робіт ст. гр. ЕП –61м, ЕПз-61м (Наказ № С-690 від 20.11.2017 р.)

з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові студента

Теми  магістерських робіт

Наукові керівники

Група ЕП –61м (Наказ № С-690 від 20.11.2017 р.)

1

Вагерич Євгеній Михайлович

Удосконалення управління прибутком Страдчівського НВЛК ВНЗ НЛТУ України

Асист., к.е.н. Гурняк І.Г.

2

Вакарова Галина Василівна

Оцінка та обґрунтування шляхів підвищення прибутковості діяльності ДП «Хустське ЛДГ»

Доц., к.е.н, Луців Н.Г.

3

Валькевич Христина Романівна

Теоретичні та прикладні аспекти формування економічного потенціалу ДП «Самбірське ЛГ»

Ст. викл. Баран О.В.

4

Верещак Ольга Ігорівна

Оцінка та обґрунтування шляхів забезпечення фінансово-економічної стійкості ДП «Радехівське ЛМГ»

Проф., д.е.н. Шевченко Г.С.

5

Гавдульська Галина Зіновіївна

Удосконалення управління персоналом ПП ЛВТМФ «Карпати»

Ст.викл., к.е.н. Рісна Р.Р.

6

Гринчак Ірина Михайлівна

Удосконалення управління прибутками ПП ЛВТМФ «Карпати»

Доц. к.е.н. Луців Н.Г.

7

Грушаник Сергій Ігорович

Удосконалення управління необоротними активами  Страдчівського НВЛК ВНЗ НЛТУ України

Доц., к.е.н. ЯкімцовВ.В.

8

Линда Олег Степанович

Удосконалення управління персоналом  як чинник підвищення конкурентоспроможності ДП «Буське ЛГ»

Проф., д.е.н. Шевченко Г.С.

9

Паламар Анастасія Броніславівна

Удосконалення управління оборотними активами ДП «Хустське ЛДГ»

Доц.,к.е.н. Кіндрат Р.Я.

10

Пилипчук Любов Василівна

Удосконалення управління фінансовими результатами Сколівського ДЛГП «Галсільліс»

Доц., к.е.н. Геник О.В.

11

Пилипчук Надія Василівна

Обґрунтування шляхів покращення фінансового стану ПП ЛВТМФ «Карпати»

Доц., к.е.н. Геник О.В.

12

Срога Іванна Василівна

Підвищення ефективності використання  оборотних активів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

Доц., к.ф-м.н. Маселко Т.Є.

13

Турович Наталія Валеріївна

Обґрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на ДП «Хустське ЛДГ»

Асист., к.е.н. Павлюк У.В.

Група ЕПз –61м (Наказ № С-690 від 20.11.2017 р.)

14 Гербей  Олександр Олександрович Обґрунтування шляхів ефективного використання основного капіталу ДП «Буське ЛГ»

Доц., к.е.н. Наливайко Н.Я.

15 Гринчак Оксана Михайлівна Управління витратами та резерви зниження собівартості продукції Страдчівського НВЛК ВНЗ НЛТУ України

Асист., к.е.н. Гурняк І.Г.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP