Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Вітаємо колегу!

Flowers 

  

Колектив кафедри вітає

асистента Рісну Роксолану Романівну

з успішним захистом

кандидатської дисертації! 

Бажаємо подальших успіхів

та не зупинятись на досягнутому! 

 

 

 

 

 

17 лютого 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Рісної Роксолани Романівни на тему: "Трудова рееміграція в системі забезпечення соціально-економічного розвитку регіону". 

Назва спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

    • Автореферат дисертації у форматі .pdf
    • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
    • Дисертація у форматі .pdf
GREEN Blue Orange BACK TO TOP