gerb-nltu

          1195694    facebook-4-512

header-ep

facebook   fgroup   instagram    youtubes    telegr    tiktok

Ukraine  25.01-08.05 Теоретичне навчання  ::  09-20.03 МК1  ::  19.04-08.05 МК2  ::  08-30.06  Семестровий контроль / Захист МДР

ep.course

Захист бакалаврів 2021

conimg

 

25.06.2021 р. відбувся

онлайн захист бакалаврських дипломних робіт

студентів спеціальності 051 «Економіка»

освітньо-професійної програми «Економіка підприємства».

 

 

 

Теми дипломних бакалаврських робіт :

 

№ 

з/п

 Прізвище, ім'я, по-батькові студента Теми дипломних робіт Наукові керівники
1

Білецька Христина Миколаївна

Аналіз виробничо-господарської діяльності та ефективності використання основних засобів ДП «Старицький військовий лісгосп»

ст. викл. Рісна Р.Р., к.е.н.

2

Горбатюк Лілія Миколаївна

Аналіз виробничо-господарської діяльності та управління прибутками Товариства з обмеженою відповідальністю «Ролада»

доц. Луців Н.Г., к.е.н.

3

Гнідець Вікторія Миколаївна

Аналіз виробничо-господарської діяльності та ефективності використання основних засобів ТзДВ «Фабрика «Трембіта»

проф.. Якімцов В.В., д. е. н.

4

Дуб Світлана Василівна

Аналіз виробничо-господарської діяльності та управління прибутками Страдчівського НВЛК ДВНЗ НЛТУ України

проф. Шевченко Г.С., д.е.н.

5

Козубаль Людмила Вікторівна

Аналіз виробничо-господарської діяльності та фінансового стану ДП «Старицький військовий лісгосп»

асист. Сухоняк С.О.

6

Патерега Андрій Богданович

Аналіз виробничо-господарської діяльності та формування і використання оборотних активів на ТОВ «Картонно-паперова компанія»

доц. Кіндрат Р.Я., к.е.н.

7

Головко Юлія Богданівна

Аналіз виробничо-господарської діяльності та фінансового стану Страдчівського НВЛК ДВНЗ НЛТУ України

доц. Наливайко Н.Я., к.е.н.

Голуб Андрій Михайлович

Аналіз виробничо-господарської діяльності та економічного потенціалу ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр»

ст. викл. Гурняк І.Г., к.е.н.

9

Кіценюк Всеволод Ігорович

Аналіз виробничо-господарської діяльності та управління обіговими коштами ПП «Львівська виробничо-торгівельна фірма «Карпати»

доц. Геник О.В., к.е.н.

10

Петляківська Соломія Ігорівна

Аналіз виробничо-господарської діяльності та управління прибутками ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр»

ст. викл. Гарасим Л.С., к.е.н.

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP