Ukraine   :: 25/06-26/06/2019 Захист дипломних робіт бакалаврів ::

Виробнича практика

Метою виробничої практики магістра є закріплення знань, отриманих в процесі навчання, формування у студентів професійних умінь, навиків у самостійному виконанні практичної роботи в реальних виробничих умовах деревообробних підприємств, оволодіння прикладними аспектами майбутньої професії. Виробнича практика є важливою стадією процесу підготовки магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства», у ході якої перевіряються здобуті теоретичні знання й відпрацьовуються професійні навички та вміння.

Завдання виробничої практики:

  • загальне ознайомлення з підприємством та вивчення системи організації виробничо-господарської діяльності підприємства;
  • вивчення досвіду та практики роботи планово-економічного відділу, відділу організації праці та заробітної плати, бухгалтерії, фінансового відділу;
  • ознайомлення із маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства;
  • ознайомлення із системою управління персоналом  підприємства;
  • розроблення та обґрунтування економіко-управлінських рішень, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності підприємства в ринковому оточенні;
  • проведення аналізу основних показників діяльності підприємства у динаміці; 
  • розроблення пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP