Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Управління проектами

Рекомендована література:

  1. Управління проектами. Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій і адміністрування» / Маселко Т.Є., Рісна Р.Р. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 112 с.
  2. Управління проектами. Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольні завдання для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій і адміністрування» / Маселко Т.Є., Рісна Р.Р. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 35 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP