Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Інноваційний розвиток підприємства

Рекомендована література:

  1. Інноваційний розвиток підприємства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / В. В. Якімцов, У.В. Павлюк; НЛТУ України – Львів: НЛТУ України, 2014. – 164 с.
  2. Інноваційний розвиток підприємства: програма курсу і методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Якімцов В.В., Павлюк У.В. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 19 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP