Ukraine   :: 25/06-26/06/2019 Захист дипломних робіт бакалаврів ::

Інноваційний розвиток підприємства

Рекомендована література:

  1. Інноваційний розвиток підприємства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / В. В. Якімцов, У.В. Павлюк; НЛТУ України – Львів: НЛТУ України, 2014. – 164 с.
  2. Інноваційний розвиток підприємства: програма курсу і методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / Якімцов В.В., Павлюк У.В. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 19 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP