Ukraine   :: 25/06-26/06/2019 Захист дипломних робіт бакалаврів ::

Виробнича практика з фаху

Рекомендована література

  1. Методичні вказівки для самостійної науково-дослідної роботи студентів по кафедрі економіки та менеджменту деревообробних підприємств для студентів напрямів підготовки: “Економіка підприємства ” та "Менеджмент " / Р. Я. Кіндрат, В. В. Якімцов. – Львів: НЛТУ України, 2013 р. – 38 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP