Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Виробнича практика з фаху

Рекомендована література

  1. Методичні вказівки для самостійної науково-дослідної роботи студентів по кафедрі економіки та менеджменту деревообробних підприємств для студентів напрямів підготовки: “Економіка підприємства ” та "Менеджмент " / Р. Я. Кіндрат, В. В. Якімцов. – Львів: НЛТУ України, 2013 р. – 38 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP