Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Планування і контроль на підприємстві КП

Мета виконання курсового проекту – вивчення основних теоретичних і практичних положень техніко-економічного планування.

Завдання курсового проекту. В результаті виконання курсового проекту бакалавр з економіки підприємства повинен засвоїти: методологічні принципи техніко-економічного планування; методи техніко-економічних розрахунків основних показників діяльності підприємства; повинен навчитись: аналізувати результати  техніко-економічних розрахунків основних показників і робити практичні висновки щодо отриманих результатів.

Зміст курсового проекту

Курсовий проект складається з наступних розділів:

 1. План технічного розвитку і організації виробництва.
 2. План виробництва.
 3. План матеріально-технічного забезпечення.
 4. План з праці і кадрів.
 5. План по собівартості продукції, прибутку та рентабельності.
 6. Фінансовий план.
 7. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства.

Рекомендована література

 1. Дацій Олександр Іванович. Планування і контроль діяльностіпідприємства: Навч. посіб. / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2005. – 206 с.
 2. Шевченко Г.С., Варениця В.О., Данілова В.К., Луцевич В.К., Якуба М.М. Планування діяльності на деревообробних підприємствах. Навч. посібник. – Львів.: Український державний  лісотехнічний університет, 2001 р.
 3. Планування і контроль на підприємстві: методичні вказівки, програма та контрольні завдання для студентів спеціальності “Економіка підприємства” / Данілока В.К., Наливайко Н.Я. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 55 с.
 4. Планування і контроль на підприємстві. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / Данілова В.К., Наливайко Н.Я. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 48 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP