Ukraine  02/09-15/12/2019: Теоретичне навчання :: 14-27/10/2019: МК1 :: 02-15/12/2019: МК2 :: 16-29/12/2019: Семестровий контроль ::

Фінанси

Рекомендована література

  1. Фінанси. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» / Шевченко С. Г. — Львів: НЛТУ України, 2012. — 140 с.
  2. Фінанси: програма курсу, плани практичних і семінарських занять та методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / С.Г. Шевченко,  У.В. Павлюк. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 32 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP