Ukraine   :: 25/06-26/06/2019 Захист дипломних робіт бакалаврів ::

Економетрика

Рекомендована література

  1. Основи економетрії. Конспект лекцій у 2-ох частинах. Частина 1 / Козловський С.О. - Львів: НЛТУ України, 2005. - 167 с.
  2. Економетрія. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з курсу для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / С.О. Козловський, Л.Д. Загвойська. - Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 32 с.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP